Evenemangsproducent (60%) sökes

Image

Som evenemangsproducent ansvarar du för att utveckla och genomföra festivalerna Musik & Talang 2018 i Vasa och Norbusang 2019 i Borgå. Du sköter om evenemangsproduktion, budgetuppföljning samt utvärdering och ansvarar för att upprätthålla en god kundkontakt.


Vi söker dig som:

– har en god organisationsförmåga, är ansvarsfull och har gott sinne för ekonomi.
– är en ledare med grafiskt öga och sinne för detaljer.
– uttrycker dig ledigt i tal och skrift på arbetsspråket svenska och kan finska och engelska.
– har erfarenhet av evenemangsproduktion och är insatt i livescenen.
– besitter goda insikter om det inhemska och nordiska musiklivet.
– är en musikälskare med bred musikkännedom inom körmusik, jazz, rock, visa, folkmusik, sakral, elektronisk, klassisk musik och pop.
– har goda kontakter till media samt besitter goda kunskaper i marknadsföring på webb och social media.

 

Rekryteringen sköts av Opteam i Vasa och frågor gällande processen kan ställas +358108500840 eller vaasa@opteam.fi. Klicka här för att komma till ansökningssidan.

Frågor gällande positionen kan ställas verksamhetsledare Martin Enroth per telefon (+358407154697) eller per e-post (martin@dunk.fi).

 

Om oss

Tjänsten lediganslås av den riksomfattande ungdomsorganisationen DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. Arbetsgivaren erbjuder en trygg och välorganiserad arbetsplats, i en kreativ arbetsmiljö med progressiv atmosfär. DUNK har lång erfarenhet av att framgångsrikt driva projekt. Du arbetar i samråd med styrelse och arbetsgrupper samt med förbundets heltidsanställda verksamhetsledare och övriga projektanställda. DUNKs kansli finns i centrum av Vasa på adressen Hovrättsesplanaden 15 C 35, men vi erbjuder dig fri placeringsort eftersom arbetet innebär resor och oregelbundna arbetstider.

 

Musik & Talang

Musik & Talang är en musikkongress som ordnas i Vasa under ett veckoslut i september. Kongressen erbjuder paneler som behandlar aktuella ämnen, föreläsningar, intervjuer och workshoppar med branschproffs. Utöver ett matnyttigt kongressprogram erbjuder Musik & Talang även ett högklassigt konsertutbud med konserter på olika konsertplatser i Vasa. Projektets primära målgrupp är musikutövare, branschfolk, näringsidkare inom musik och media, unga aktörer och studerande.

Som evenemangsproducent sköter du bokning av talare och artister, arbetar med programinnehåll, marknadsföring på hemsida, social media och trycksaker. Du arbetar med att utveckla och bredda Musik & Talang som koncept, och etablerar samt upprätthåller samarbeten som får evenemanget att växa. Du fungerar som en länk mellan projektet, deltagare och projektets ledningsgrupp samt planerar konserter och fungerande konserthelheter. Arbetet skall resultera i att det åttonde Musik & Talang-evenemanget genomförs med framgång, och att projektet på ett bredare plan utvecklas i positiv bemärkelse.

 

 

Norbusang 2019

Norbusang är en nordisk barn- och ungdomskörfestival för deltagare i åldern 10-25 år. Norbusangfestivalen ordnas årligen något av de nordiska länderna av medlemsorganisationerna i Norbusangrådet, som är en sammanslutning för nordiskt barn- och ungdomskörsamarbete.

Norbusang är en högklassig körfestival och målgruppen är primärt etablerade barn- och ungdomskörer, deras dirigenter och medföljande vuxna från hela Norden. Festivalen omfattar både sakral och profan körmusik. Norbusang 2019 ordnas den 5-9 juni 2019 i Borgå. Som evenemangsproducent ansvarar du för festivalarrangemangen som helhet och kundkontakten och marknadsföringen till potentiella deltagare är av hög prioritet. Du sköter om förhandsarbetet t.ex. med räddningsplaner och säkerhetsfrågor, bokningar av personal och utrymmen, kontakt till anmälda deltagare och planerar övernattningar i skolor och ansvarar för all logistik. Målsättningen är att rekrytera cirka 500 deltagare och genomföra en festival som skapar ett betydande intryck och kontakter inom det nordiska barn- och ungdomskörlivet.