Rapporten över Musik & Talang är klar

Image

Fanny Sjölind har skrivit rapporten ”Kunskap, möten och inspiration: Musik & Talangs bakgrund, betydelse och framtid” som en del av sitt högre YH-examensarbete vid Yrkeshögskolan Novia. Rapporten är en beställning av DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland med syftet att kartlägga om det finns en efterfrågan på en fortsättning av ett evenemang som Musik & Talang, samt vilka behov av liknande evenemang det finns på fältet.

Rapporten kommer att presenteras och lanseras officiellt hösten 2023 men finns redan nu att läsa.
Du hittar rapporten här.