Årets Musik & Talang-pris

Image
Årets Musik & Talang-pris tilldelas agenten och promotorn Annika Oksanen med följande motivering:
Annika Oksanen är en driven framåtsträvare och har blivit noterad både i Finland och utomlands för sitt arbete som promotor och agent, för sin ambitiösitet och målmedvetna verksamhet. Oksanen jobbar aktivt för ett mer jämställt och diversifierat startfält på både mindre klubbscener och stora festivaler och har en roll i att hålla den svenskspråkiga
musikscenen levande i Finland.
Annika Oksanen var på plats på Musik & Talang och mottog sitt pris av Musik & Talangs ordförande Amie Borgar.