Know Your Rights

Image

På Musik & Talang har du möjlighet att träffa Lottaliina Pokkinen (JL, Musikerförbundet), Leif Sällström (Teosto) och Ilona Saarela (Gramex) som har lång erfarenhet och sakkunskap om upphovsrätt och rättigheter inom branschen. Lottaliina, Leif och Ilona finns på plats i Studion vid Academill under kongressen för att svara på dina frågor.