Musik- och konstutbildningsdagar

Image

Evenemanget sammanför aktörer inom konst- och musikutbildning på svenska i Finland till en gemensam träff för nätverkande, fortbildning och utbyte av idéer.

Detta år breddas utbudet till att omfatta fortbildning för utbildningspersonal inom olika stadier. Programmet betonar i år särskilt småbarnspedagogik, resurser inom skolans undervisning och goda modeller för ökat samarbete och studentrekrytering.

Evenemanget ordnas av den riksomfattande ungdomsorganisationen DUNK – De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. som ett parallellt program till Musik & Talang och riktar sig till dig som är verksam inom alla stadier av utbildning; daghem, eftisar, förskola, grundskola, folkhögskolor, gymnasier, musikinstitut och yrkesutbildningar.

Anmäl dig på utbildningsdagar.fi