Vill du uppträda på Musik & Talang?

Anmäl ditt/ert intresse genom att e-posta en fritt formulerad ansökan till projektledare Jannike Sandström per e-post till jannike@dunk.fi. Skicka även med ett ljud- eller videoklipp och en bild.

Vi väljer varje år ut några artister/band och placerar ut dem på olika konsertplatser runtom i Vasa på årets Musik & Talang, 16-17 september!

Missa inte denna chans! Anmälning före 30 juni till projektledaren.